HomeO RodčenkoO FestivaluPartneři a organizátořiKontakty
Alexander Michajlovič Rodčenko 

Světoznámý umělec ruské avantgardy, průmyslový a grafický designér, jeden ze zakladatelů konstruktivismu, avantgardní fotografie, sovětského designu a reklamy. 

Narodil se 5. prosince 1891 v Petrohradě. V letech 1910-14 studoval v Kazanské umělecké škole. Na konci roku 1910 vystoupil s abstraktními kompozicemi, potom se připojil k levému uměleckému křídlu konstruktivismu, které mělo za úkol spojení umění s materiální výrobou na základně průmyslové techniky. 

V roce 1920 se stal jedním z organizátorů a aktivních funkcionářů INCHUKu (Ústavu umělecké kultury), v němž se vytvářely umělecké zásady výrobního umění, konstruktivismu a designu. 

V letech 1920-1930 byl jedním z hlavních učitelů, profesorem VCHUTEMASu (Vyšších uměleckých a technických dílen) a VCHUTEINu (Vyššího uměleckého a technického ústavu), kde byly spolu s Bauhauzem poprvé ve světě vypracovány pedagogické základy systému odborné přípravy designérů. 

Od roku 1922 je členem uměleckého sdružení LEF (Levá fronta umění), aktivní pracovník časopisů LEF (1923-1925) a Nový LEF (1927-1928). 

Ve dvacátých letech: autor množství designérských návrhů. Mezi nejznámější patří navrhování a tvorba nábytku pracovního klubu, který se vystavoval na mezinárodní výstavě dekorativního umění a průmyslu v Paříži v roce 1925. Hodně pracoval v oblasti knižní a časopisové grafiky, zpracovával vydání LEFu, knihy veršů Vladimira Majakovského, časopisy Žurnalista, SSSR na stavbu aj. Spolu s Majakovským byl jedním z prvních funkcionářů sovětské reklamy, zabýval se různými druhy venkovní a tištěné reklamy, je autorem mnohých reklamních plakátu s texty Majakovského, kinoplakátů k filmům Dzigi Vertova, Sergeje Ejzenštejna aj. Zvláštnostmi reklamní grafiky a plakátů se stala srozumitelnost úmyslu a ztělesnění, lakoničnost postav, plasticky efektní a čitelné porovnání písma a obrazu. Pracoval pro divadlo a film, například, vypracovalo návrhy nábytku a oděvů pro představení Klop podle hry Majakovského v divadle Vsevoloda Mejercholda (rok 1929). 

Ve 30. letech 20. století pracoval převážně v oblasti fotografického umění a knižního designu. Četné fotografické práce spojují striktní dodržování faktů, hmatatelnou věcnost obrazu s expresní kompozicí a řešení stínu a světla. Jako jeden z prvních aplikoval fotomontáž, používal techniku fotogramů, experimentoval s ostrostí fotografie, vynalezl zásady ostrého úhlu záběru a seřazení obrazu, což ovlivnilo vývoj fotografie po celém světě.  

Ve 40. - 50. letech 20. století pracoval jako fotoreportér, malíř Muzea revoluce a Domu techniky v Moskvě. 

Řadu děl vytvořil společně s manželkou, Varvaru Stěpanovou (1894 -1958).  

Zemřel 3. prosince 1956 v Moskvě. 

Jménem Rodčenka je pojmenována škola fotografie a multimédií v Moskvě. Jeho práce jsou v Puškinově státním muzeu výtvarného umění, Bachrušinově státním ústředním divadelním muzeu, Majakovského státním muzeu a v mnoha největších muzeích světa.